• Mab a'i ferch ar eu ffordd i'r ysgol
  • Merch yn beicio i'r ysgol
  • Cyrraedd giatiau'r ysgol
  • Plant yn beicio ar y maes chwarae
  • Bechgyn yn croesi'r bont ar eu beiciau

Her ar-lein y gellir ei chynnal am ddim yw Newid Mawr Sustrans sydd wedi’i bwriadu i ysgogi cymuned yr ysgol i deithio’n fwy egnïol.

Bydd yr her yn gosod targedau ar eich cyfer yn seiliedig ar sut mae disgyblion yn teithio i’r ysgol ar hyn o bryd. Gwnewch Gam Bach, Brasgam Mawr neu Naid Enfawr er mwyn cynyddu teithio egnïol a chael cydnabyddiaeth am eich cyflawniadau.

Cliciwch yma i gofrestru a dechrau’r Newid Mawr yn eich ysgol chi.

  • Ar gael i bob ysgol yn y DU am ddim

  • Ar gael drwy’r flwyddyn - dewiswch unrhyw bum diwrnod i gymryd yr her

  • Yn ogystal ag ysgol gyfan, gall dosbarthiadau unigol neu grwpiau blwyddyn gymryd rhan

  • Dewis i ailadrodd yr her er mwyn gwella eich cyflawniadau

  • Gall ysgolion yn Lloegr cymryd rhan yma

Dechreuwch y Newid Mawr!

Cymerwch ran am ddim