Rhestr Geirfa

Teithio egnïol

At ddibenion yr her hon, mae teithio egnïol yn cynnwys cerdded, beicio neu sgwtera/sglefrio i’r ysgol.

Arolwg Gwaelodlin

Defnyddir yr arolwg a lenwir ar ddechrau’r her i gyfrifo targedau. Rydym yn darparu’r cwestiwn a dewis o atebion i chi - cliciwch yma i gael arolwg y gallwch ei ddefnyddio. Os yw’r data hwn gennych yn barod o arolwg a gynhaliwyd yn ystod y chwe mis diwethaf yna gallwch ddefnyddio hwnnw, cyn belled ei fod yn defnyddio union yr un cwestiwn a’r atebion posibl.

Cam Bach

Dyma’r targed lleiaf, a gyfrifir gan ddefnyddio’r hafaliad canlynol:

((100% - gwaelodlin) / 3) + gwaelodlin = Cam Bach

Felly ar gyfer ysgol yn cofrestru gyda 40% o deithiau egnïol fel gwaelodlin:

((100% - 40) / 3) + 40 = 52%

Brasgam Mawr

Y targed canol, a gyfrifir gan ddefnyddio’r hafaliad canlynol:

((100% - gwaelodlin) / 3) + gwaelodlin = Brasgam Mawr

Felly ar gyfer ysgol yn cofrestru gyda 40% o deithiau egnïol fel gwaelodlin:

((100% - 40) / 3) + 40 = 60%

Naid Enfawr

Dyma’r targed uchaf, a gyfrifir gan ddefnyddio’r hafaliad canlynol:

((100% - gwaelodlin) / 2.2) + gwaelodlin = Naid Enfawr

Felly ar gyfer ysgol yn cofrestru gyda 40% o deithiau egnïol fel gwaelodlin:

((100% - 40) / 2.2) + 40 = 67%

Oriel Cyfranogwyr

Rhan o’r wefan lle rydym yn arddangos cyflawniadau’r ysgolion sydd wedi cwblhau’r her.

Parcio a Cherdded / Pedlo / Sglefrio

Yr opsiwn yn yr arolwg gwaelodlin lle defnyddir car (neu fan) ar gyfer rhan fwyaf o’r daith, yna caiff ei barcio ychydig bellter o’r ysgol a gwneir gweddill y daith drwy gerdded, beicio neu sgwtera/sglefrio. At ddiben yr her hon, gall y teithiau hyn gyfrif fel teithio egnïol os bydd faint o amser a dreulir yn bod yn egnïol yn fwy na’r amser a dreulir mewn cerbyd. Os felly, dylid cofnodi’r teithiau hyn fel ‘cerdded’, ‘beicio’ neu ‘sgwtera/sglefrio’, yn dibynnu ar sut mae eich disgyblion wedi teithio ar ôl dod allan o’r cerbyd.

Prif Gyflawnwr

Unrhyw ysgol sy’n cwblhau’r her gyda chyfartaledd o 75% neu fwy o deithiau egnïol i’r ysgol yn ystod y pum diwrnod.

Trên/Rheilffordd Arall

Yr opsiwn yn yr arolwg gwaelodlin lle defnyddir trên neu dram ar gyfer y rhan fwyaf o’r daith. At ddiben yr her hon, nid yw’r teithiau hyn yn cyfrif fel teithiau egnïol oni bai bod faint o amser a dreulir yn bod yn egnïol yn fwy na’r amser a dreulir yn y trên neu’r tram - os felly dylid cofnodi’r teithiau hyn fel 'cerdded', 'beicio' neu 'sgwtera/sglefrio'.