Sut Mae’n Gweithio

Sut Mae’n Gweithio

Teacher on laptop

AR EICH MARCIAU

  • Cofrestrwch eich manylion cyswllt
  • Dywedwch wrthym am eich ysgol ac a ydych yn cofrestru dosbarth, grwp blwyddyn neu ysgol gyfan
  • Llenwch ein harolwg cyflym. Yna bydd y wefan yn defnyddio’r data gwaelodlin i osod targedau ar eich cyfer er mwyn cynyddu nifer y disgyblion sy’n teithio’n egnïol i’r ysgol

BAROD

  • Cyn dechrau’r her, edrychwch ar ein hadnodd am ddim gwych, Cynyddu Teithio Egnïol i’r Ysgol - canllaw cam wrth gam chwe wythnos i gael syniadau a gweithgareddau a fydd yn eich helpu i wneud y newid mwyaf
  • Dewiswch bum diwrnod i wneud yr her. Gall y rhain fod yn bum diwrnod olynol neu’n bum diwrnod wedi’u gwasgaru dros gyfnod o ddim mwy na phum wythnos

EWCH!

  • Cofnodwch y data ynglyn â sut y mae disgyblion yn teithio’n egnïol i’r ysgol. Gellir gwneud hyn bob dydd fel y gallwch weld pa mor dda yr ydych yn ei wneud yn erbyn eich targedau, neu mewn un tro ar ddiwedd y pum diwrnod. Byddwn ni’n cyfrifo cyfartaledd y teithiau egnïol i’r ysgol

DATHLWCH

  • Ar ddiwedd y diwrnod olaf gallwch lawrlwytho tystysgrif cyflawniad am ddim. Caiff eich ysgol ei hychwanegu i’n Horiel Cyfranogwyr
  • Dyfernir statws ‘Prif Gyflawnwr’ i unrhyw ysgol sydd â chyfartaledd o dros 75% o’r disgyblion yn teithio’n egnïol i’r ysgol a gallant brynu plac arbennig

GWELLA

  • Bydd gennych y dewis i ailadrodd yr her ar unrhyw adeg yn y dyfodol. Bydd y wefan hon yn cofio eich data gwaelodlin gwreiddiol er mwyn gosod y targedau, oni bai eich bod yn dymuno ei newid.
  • Cliciwch yma i lenwi eich arolwg adborth pan fyddwch wedi gorffen y Newid Mawr.