Plascrug Community School

Challenge Completed on 9th November 2018

68%

Challenge Average

Decreased Participation

Lleihaodd eich teithio egnïol.

Fe ddechreuoch gyda 68% o ddisgyblion yn teithio’n egnïol a gorffen gyda 68%. Yn anffodus, y tro hwn ni wnaethoch gyrraedd eich targedau ond gallwch glicio yma i roi cynnig arall ar yr her.

Mae eich ysgol wedi cwblhau Newid Mawr Sustrans 1 waith.

Targedau

Mae gan eich ysgol, ar gyfartaledd, 68% o ddisgyblion yn teithio’n egnïol bob dydd. Eich targed Cam Bach yw 74%, sef 333 disgybl.

68% Cyfartaledd
68% Gwaelodlin
74% Cam Bach
77% Diwrnod Gorau – 9th Nov
79% Brasgam Mawr
83% Naid Enfawr

Teithiau

Cyfanswm
1,529
1,076
132
321

Calorïau

Cyfanswm
114,167
88,232
6,193
19,742
Mae hynny’n cyfateb i 453 toesen!

Lluniau

Diweddariadau

Pupils are really trying hard to travel to school in an active way! … View

6th November 2018

Ysgol Agosaf

Nid oes ysgolion cyfagos yn cymryd rhan.

Ysgolion eraill sy’n cymryd rhan heddiw

Nid oes ysgolion eraill yn cymryd rhan heddiw.