Gwaunmeisgyn Primary

Challenge Completed on 18th July 2019

58%

Challenge Average

Cam Bach

Fe ddechreuoch gyda 48% o ddisgyblion yn teithio’n egnïol a gorffen gyda 58%, gan roi cyflawniad Cam Bach i chi.

Mae eich ysgol wedi cwblhau Newid Mawr Sustrans 1 waith.

Targedau

Mae gan eich ysgol, ar gyfartaledd, 58% o ddisgyblion yn teithio’n egnïol bob dydd. Eich targed Brasgam Mawr yw 65%, sef 199 disgybl.

48% Gwaelodlin
58% Cam Bach
58% Cyfartaledd
63% Diwrnod Gorau – 18th Jul
65% Brasgam Mawr
71% Naid Enfawr

Teithiau

Cyfanswm
895
613
104
178

Calorïau

Cyfanswm
66,092
50,266
4,879
10,947
Mae hynny’n cyfateb i 262 toesen!

Lluniau

Diweddariadau

Ysgol Agosaf

Nid oes ysgolion cyfagos yn cymryd rhan.

Ysgolion eraill sy’n cymryd rhan heddiw

Nid oes ysgolion eraill yn cymryd rhan heddiw.