Cwrt Rawlin Primary School

Challenge Completed on 4th July 2019

63%

Challenge Average

Decreased Participation

Lleihaodd eich teithio egnïol.

Fe ddechreuoch gyda 63% o ddisgyblion yn teithio’n egnïol a gorffen gyda 63%. Yn anffodus, y tro hwn ni wnaethoch gyrraedd eich targedau ond gallwch glicio yma i roi cynnig arall ar yr her.

Mae eich ysgol wedi cwblhau Newid Mawr Sustrans 1 waith.

Targedau

Mae gan eich ysgol, ar gyfartaledd, 63% o ddisgyblion yn teithio’n egnïol bob dydd. Eich targed Cam Bach yw 71%, sef 225 disgybl.

63% Cyfartaledd
63% Gwaelodlin
71% Diwrnod Gorau – 27th Jun
71% Cam Bach
76% Brasgam Mawr
80% Naid Enfawr

Teithiau

Cyfanswm
998
759
137
102

Calorïau

Cyfanswm
74,939
62,238
6,428
6,273
Mae hynny’n cyfateb i 297 toesen!

Lluniau

Diweddariadau

Ysgol Agosaf

Nid oes ysgolion cyfagos yn cymryd rhan.

Ysgolion eraill sy’n cymryd rhan heddiw

Nid oes ysgolion eraill yn cymryd rhan heddiw.