Cefn Fforest Primary

Challenge Completed on 4th July 2019

46%

Challenge Average

Increased Participation

Da iawn! Cynyddodd eich teithio egnïol.

Fe ddechreuoch gyda 34% o ddisgyblion yn teithio’n egnïol a gorffen gyda 46%. Yn anffodus, y tro hwn ni wnaethoch gyrraedd eich targedau ond gallwch glicio yma i roi cynnig arall ar yr her.

Mae eich ysgol wedi cwblhau Newid Mawr Sustrans 1 waith.

Targedau

Mae gan eich ysgol, ar gyfartaledd, 46% o ddisgyblion yn teithio’n egnïol bob dydd. Eich targed Cam Bach yw 47%, sef 141 disgybl.

34% Gwaelodlin
46% Cyfartaledd
47% Cam Bach
51% Diwrnod Gorau – 4th Jul
56% Brasgam Mawr
64% Naid Enfawr

Teithiau

Cyfanswm
695
619
33
43

Calorïau

Cyfanswm
54,951
50,758
1,548
2,645
Mae hynny’n cyfateb i 218 toesen!

Lluniau

Diweddariadau

Ysgol Agosaf

Nid oes ysgolion cyfagos yn cymryd rhan.

Ysgolion eraill sy’n cymryd rhan heddiw

Nid oes ysgolion eraill yn cymryd rhan heddiw.