Croesty Primary School

Challenge Completed on 4th July 2019

61%

Challenge Average

Increased Participation

Da iawn! Cynyddodd eich teithio egnïol.

Fe ddechreuoch gyda 56% o ddisgyblion yn teithio’n egnïol a gorffen gyda 61%. Yn anffodus, y tro hwn ni wnaethoch gyrraedd eich targedau ond gallwch glicio yma i roi cynnig arall ar yr her.

Mae eich ysgol wedi cwblhau Newid Mawr Sustrans 1 waith.

Targedau

Mae gan eich ysgol, ar gyfartaledd, 61% o ddisgyblion yn teithio’n egnïol bob dydd. Eich targed Cam Bach yw 65%, sef 151 disgybl.

56% Gwaelodlin
61% Cyfartaledd
65% Cam Bach
71% Brasgam Mawr
72% Diwrnod Gorau – 27th Jun
76% Naid Enfawr

Teithiau

Cyfanswm
708
461
86
161

Calorïau

Cyfanswm
51,738
37,802
4,035
9,902
Mae hynny’n cyfateb i 205 toesen!

Lluniau

Diweddariadau

Ysgol Agosaf

Nid oes ysgolion cyfagos yn cymryd rhan.

Ysgolion eraill sy’n cymryd rhan heddiw

Nid oes ysgolion eraill yn cymryd rhan heddiw.