Hawthorn Primary School

Challenge Completed on 5th June 2015

50%

Challenge Average

Cam Bach

Fe ddechreuoch gyda 33% o ddisgyblion yn teithio’n egnïol a gorffen gyda 50%, gan roi cyflawniad Cam Bach i chi.

Mae eich ysgol wedi cwblhau Newid Mawr Sustrans 1 waith.

Targedau

Mae gan eich ysgol, ar gyfartaledd, 50% o ddisgyblion yn teithio’n egnïol bob dydd. Eich targed Brasgam Mawr yw 55%, sef 138 disgybl.

33% Gwaelodlin
47% Cam Bach
50% Cyfartaledd
55% Brasgam Mawr
62% Diwrnod Gorau – 3rd Jun
64% Naid Enfawr

Teithiau

Cyfanswm
627
449
90
88

Calorïau

Cyfanswm
46,453
36,818
4,223
5,412
Mae hynny’n cyfateb i 184 toesen!

Lluniau

Diweddariadau

Ysgol Agosaf

Ysgol Cyfartaledd Gwelliant
Radnor Primary School 85% +23%
Fairfield Primary School 74% +36%
Cogan primary 63% +20%
Active Journeys South East Wales 78% +68%
Herbert Thompson Primary School 72% +22%

Ysgolion eraill sy’n cymryd rhan heddiw

Nid oes ysgolion eraill yn cymryd rhan heddiw.