Christchurch CP School

67%

Current Average

Targedau

Mae gan eich ysgol, ar gyfartaledd, 67% o ddisgyblion yn teithio’n egnïol bob dydd. Eich targed Cam Bach yw 73%, sef 346 disgybl.

67% Cyfartaledd
67% Gwaelodlin
73% Cam Bach
78% Brasgam Mawr
82% Naid Enfawr

Teithiau

Cyfanswm
0
0
0
0

Calorïau

Cyfanswm
0
0
0
0
Mae hynny’n cyfateb i 0 toesen!

Lluniau

Diweddariadau

Ysgol Agosaf

Nid oes ysgolion cyfagos yn cymryd rhan.

Ysgolion eraill sy’n cymryd rhan heddiw

Nid oes ysgolion eraill yn cymryd rhan heddiw.