Fairfield Primary

51%

Current Average

Targedau

Mae gan eich ysgol, ar gyfartaledd, 51% o ddisgyblion yn teithio’n egnïol bob dydd. Eich targed Cam Bach yw 57%, sef 183 disgybl.

46% Gwaelodlin
51% Cyfartaledd
57% Diwrnod Gorau – 28th Sep
57% Cam Bach
64% Brasgam Mawr
71% Naid Enfawr

Teithiau

Cyfanswm
811
560
42
209

Calorïau

Cyfanswm
60,744
45,920
1,971
12,854
Mae hynny’n cyfateb i 241 toesen!

Lluniau

Diweddariadau

Ysgol Agosaf

Nid oes ysgolion cyfagos yn cymryd rhan.

Ysgolion eraill sy’n cymryd rhan heddiw

Nid oes ysgolion eraill yn cymryd rhan heddiw.