Cwrt Rawlin Primary School

Challenge Completed on 8th July 2021

55%

Challenge Average

Increased Participation

Da iawn! Cynyddodd eich teithio egnïol.

Fe ddechreuoch gyda 49% o ddisgyblion yn teithio’n egnïol a gorffen gyda 55%. Yn anffodus, y tro hwn ni wnaethoch gyrraedd eich targedau ond gallwch glicio yma i roi cynnig arall ar yr her.

Mae eich ysgol wedi cwblhau Newid Mawr Sustrans 1 waith.

Targedau

Mae gan eich ysgol, ar gyfartaledd, 55% o ddisgyblion yn teithio’n egnïol bob dydd. Eich targed Cam Bach yw 59%, sef 213 disgybl.

49% Gwaelodlin
55% Cyfartaledd
59% Cam Bach
62% Diwrnod Gorau – 17th Jun
66% Brasgam Mawr
72% Naid Enfawr

Teithiau

Cyfanswm
984
689
106
189

Calorïau

Cyfanswm
73,095
56,498
4,973
11,624
Mae hynny’n cyfateb i 290 toesen!

Lluniau

Diweddariadau

Ysgol Agosaf

Nid oes ysgolion cyfagos yn cymryd rhan.

Ysgolion eraill sy’n cymryd rhan heddiw

Nid oes ysgolion eraill yn cymryd rhan heddiw.