Fitzalan High School

49%

Current Average

Targedau

Mae gan eich ysgol, ar gyfartaledd, 49% o ddisgyblion yn teithio’n egnïol bob dydd. Eich targed Cam Bach yw 60%, sef 720 disgybl.

49% Cyfartaledd
50% Diwrnod Gorau – 24th Jun
50% Gwaelodlin
60% Cam Bach
66% Brasgam Mawr
73% Naid Enfawr

Teithiau

Cyfanswm
1,183
1,106
69
8

Calorïau

Cyfanswm
94,421
90,692
3,237
492
Mae hynny’n cyfateb i 375 toesen!

Lluniau

Diweddariadau

Ysgol Agosaf

Nid oes ysgolion cyfagos yn cymryd rhan.

Ysgolion eraill sy’n cymryd rhan heddiw

Nid oes ysgolion eraill yn cymryd rhan heddiw.