Grangetown Primary

Challenge Completed on 8th July 2021

74%

Challenge Average

Increased Participation

Da iawn! Cynyddodd eich teithio egnïol.

Fe ddechreuoch gyda 72% o ddisgyblion yn teithio’n egnïol a gorffen gyda 74%. Yn anffodus, y tro hwn ni wnaethoch gyrraedd eich targedau ond gallwch glicio yma i roi cynnig arall ar yr her.

Mae eich ysgol wedi cwblhau Newid Mawr Sustrans 1 waith.

Targedau

Mae gan eich ysgol, ar gyfartaledd, 74% o ddisgyblion yn teithio’n egnïol bob dydd. Eich targed Cam Bach yw 77%, sef 287 disgybl.

72% Gwaelodlin
74% Cyfartaledd
77% Cam Bach
81% Brasgam Mawr
83% Diwrnod Gorau – 8th Jul
84% Naid Enfawr

Teithiau

Cyfanswm
1,375
989
157
229

Calorïau

Cyfanswm
102,547
81,098
7,366
14,084
Mae hynny’n cyfateb i 407 toesen!

Lluniau

Diweddariadau

Ysgol Agosaf

Nid oes ysgolion cyfagos yn cymryd rhan.

Ysgolion eraill sy’n cymryd rhan heddiw

Nid oes ysgolion eraill yn cymryd rhan heddiw.