Cadoxton Primary School

Challenge Completed on 26th June 2015

55%

Challenge Average

Cam Bach

Fe ddechreuoch gyda 44% o ddisgyblion yn teithio’n egnïol a gorffen gyda 55%, gan roi cyflawniad Cam Bach i chi.

Mae eich ysgol wedi cwblhau Newid Mawr Sustrans 1 waith.

Targedau

Mae gan eich ysgol, ar gyfartaledd, 55% o ddisgyblion yn teithio’n egnïol bob dydd. Eich targed Brasgam Mawr yw 62%, sef 222 disgybl.

44% Gwaelodlin
55% Cam Bach
55% Cyfartaledd
60% Diwrnod Gorau – 25th Jun
62% Brasgam Mawr
69% Naid Enfawr

Teithiau

Cyfanswm
990
822
59
109

Calorïau

Cyfanswm
76,876
67,404
2,768
6,704
Mae hynny’n cyfateb i 305 toesen!

Lluniau

Diweddariadau

Ysgol Agosaf

Ysgol Cyfartaledd Gwelliant
Cadoxton 42% -1%
Penygraig Junior School 74% +26%
Llwynypia Primary School 66% +15%
Palmerston Primary School 58% +37%
Oak Field Primary 66% +33%

Ysgolion eraill sy’n cymryd rhan heddiw

Nid oes ysgolion eraill yn cymryd rhan heddiw.