Goetre Primary School

72%

Current Average

Targedau

Mae gan eich ysgol, ar gyfartaledd, 72% o ddisgyblion yn teithio’n egnïol bob dydd. Eich targed Cam Bach yw 78%, sef 164 disgybl.

72% Cyfartaledd
72% Gwaelodlin
78% Cam Bach
82% Brasgam Mawr
85% Naid Enfawr

Teithiau

Cyfanswm
0
0
0
0

Calorïau

Cyfanswm
0
0
0
0
Mae hynny’n cyfateb i 0 toesen!

Lluniau

Diweddariadau

Ysgol Agosaf

Ysgol Cyfartaledd Gwelliant
St Marys 31% +7%
St. Mary's Catholic Primary 54% +39%
Caedraw Primary School 42% +20%
Bedwas Junior School 44% +0%
Ysgol-Y-Graig Primary School 49% +21%

Ysgolion eraill sy’n cymryd rhan heddiw

Nid oes ysgolion eraill yn cymryd rhan heddiw.