Gellifaelog

Challenge Completed on 3rd July 2015

47%

Challenge Average

Increased Participation

Da iawn! Cynyddodd eich teithio egnïol.

Fe ddechreuoch gyda 41% o ddisgyblion yn teithio’n egnïol a gorffen gyda 47%. Yn anffodus, y tro hwn ni wnaethoch gyrraedd eich targedau ond gallwch glicio yma i roi cynnig arall ar yr her.

Mae eich ysgol wedi cwblhau Newid Mawr Sustrans 1 waith.

Targedau

Mae gan eich ysgol, ar gyfartaledd, 47% o ddisgyblion yn teithio’n egnïol bob dydd. Eich targed Cam Bach yw 53%, sef 56 disgybl.

41% Gwaelodlin
47% Cyfartaledd
53% Diwrnod Gorau – 2nd Jul
53% Cam Bach
61% Brasgam Mawr
68% Naid Enfawr

Teithiau

Cyfanswm
246
217
20
9

Calorïau

Cyfanswm
19,286
17,794
938
554
Mae hynny’n cyfateb i 77 toesen!

Lluniau

Diweddariadau

Ysgol Agosaf

Ysgol Cyfartaledd Gwelliant
Bedwas Junior School 44% +0%
Rhydri Primary School 28% +24%
Pantysgallog Primary School 65% +11%
Bishop Child's C/W Primary 77% +16%
St. Mary's Catholic Primary 54% +39%

Ysgolion eraill sy’n cymryd rhan heddiw

Nid oes ysgolion eraill yn cymryd rhan heddiw.