Jenner Park Primary School

Challenge Completed on 17th June 2016

48%

Challenge Average

Decreased Participation

Lleihaodd eich teithio egnïol.

Fe ddechreuoch gyda 54% o ddisgyblion yn teithio’n egnïol a gorffen gyda 48%. Yn anffodus, y tro hwn ni wnaethoch gyrraedd eich targedau ond gallwch glicio yma i roi cynnig arall ar yr her.

Mae eich ysgol wedi cwblhau Newid Mawr Sustrans 1 waith.

Targedau

Mae gan eich ysgol, ar gyfartaledd, 48% o ddisgyblion yn teithio’n egnïol bob dydd. Eich targed Cam Bach yw 63%, sef 150 disgybl.

48% Cyfartaledd
51% Diwrnod Gorau – 15th Jun
54% Gwaelodlin
63% Cam Bach
69% Brasgam Mawr
75% Naid Enfawr

Teithiau

Cyfanswm
566
558
4
4

Calorïau

Cyfanswm
46,190
45,756
188
246
Mae hynny’n cyfateb i 183 toesen!

Lluniau

Diweddariadau

Ysgol Agosaf

Ysgol Cyfartaledd Gwelliant
Oak Field Primary 66% +33%
Holton Primary School 71% +11%
Penygraig Junior School 74% +26%
Cadoxton 42% -1%
Cadoxton Primary School 55% +11%

Ysgolion eraill sy’n cymryd rhan heddiw

Nid oes ysgolion eraill yn cymryd rhan heddiw.