Bishop Child's C/W Primary

Challenge Completed on 12th February 2016

77%

Challenge Average

Brasgam Mawr

Fe ddechreuoch gyda 61% o ddisgyblion yn teithio’n egnïol a gorffen gyda 77%, gan roi cyflawniad Brasgam Mawr i chi.

Top Achiever

Prif Gyflawnwr!

Roedd gennych 75% neu fwy yn teithio’n egnïol!

Mae eich ysgol wedi cwblhau Newid Mawr Sustrans 1 waith.

Targedau

Mae gan eich ysgol, ar gyfartaledd, 77% o ddisgyblion yn teithio’n egnïol bob dydd. Eich targed Naid Enfawr yw 79%, sef 165 disgybl.

61% Gwaelodlin
69% Cam Bach
74% Brasgam Mawr
77% Cyfartaledd
79% Naid Enfawr
90% Diwrnod Gorau – 12th Feb

Teithiau

Cyfanswm
802
509
43
250

Calorïau

Cyfanswm
59,130
41,738
2,017
15,375
Mae hynny’n cyfateb i 235 toesen!

Lluniau

Diweddariadau

Ysgol Agosaf

Ysgol Cyfartaledd Gwelliant
Pantysgallog Primary School 65% +11%
Rhydri Primary School 28% +24%
Gellifaelog 47% +6%
Bedwas Junior School 44% +0%
St. Mary's Catholic Primary 54% +39%

Ysgolion eraill sy’n cymryd rhan heddiw

Nid oes ysgolion eraill yn cymryd rhan heddiw.