Cogan primary

Challenge Completed on 15th June 2018

63%

Challenge Average

Brasgam Mawr

Fe ddechreuoch gyda 43% o ddisgyblion yn teithio’n egnïol a gorffen gyda 63%, gan roi cyflawniad Brasgam Mawr i chi.

Mae eich ysgol wedi cwblhau Newid Mawr Sustrans 2 waith.

Targedau

Mae gan eich ysgol, ar gyfartaledd, 63% o ddisgyblion yn teithio’n egnïol bob dydd. Eich targed Naid Enfawr yw 69%, sef 138 disgybl.

43% Gwaelodlin
54% Cam Bach
62% Brasgam Mawr
63% Cyfartaledd
68% Diwrnod Gorau – 15th Jun
69% Naid Enfawr

Teithiau

Cyfanswm
627
529
23
75

Calorïau

Cyfanswm
49,070
43,378
1,079
4,613
Mae hynny’n cyfateb i 195 toesen!

Lluniau

Diweddariadau

Ysgol Agosaf

Ysgol Cyfartaledd Gwelliant
Fairfield Primary School 74% +36%
Herbert Thompson Primary School 72% +22%
Hawthorn Primary School 50% +17%
Radnor Primary School 85% +23%
Active Journeys South East Wales 78% +68%

Ysgolion eraill sy’n cymryd rhan heddiw

Nid oes ysgolion eraill yn cymryd rhan heddiw.