St Monicas Church in Wales Primary

Challenge Completed on 27th March 2018

51%

Challenge Average

Increased Participation

Da iawn! Cynyddodd eich teithio egnïol.

Fe ddechreuoch gyda 41% o ddisgyblion yn teithio’n egnïol a gorffen gyda 51%. Yn anffodus, y tro hwn ni wnaethoch gyrraedd eich targedau ond gallwch glicio yma i roi cynnig arall ar yr her.

Mae eich ysgol wedi cwblhau Newid Mawr Sustrans 1 waith.

Targedau

Mae gan eich ysgol, ar gyfartaledd, 51% o ddisgyblion yn teithio’n egnïol bob dydd. Eich targed Cam Bach yw 53%, sef 57 disgybl.

41% Gwaelodlin
51% Cyfartaledd
52% Diwrnod Gorau – 6th Mar
53% Cam Bach
61% Brasgam Mawr
68% Naid Enfawr

Teithiau

Cyfanswm
271
244
9
18

Calorïau

Cyfanswm
21,537
20,008
422
1,107
Mae hynny’n cyfateb i 85 toesen!

Lluniau

Diweddariadau

Ysgol Agosaf

Ysgol Cyfartaledd Gwelliant
Ynysboeth Community Primary 60% +18%
Allensbank primary school 47% +0%
Ysgol Mynydd Bychan 52% -16%
St Joseph's RC Primary School 46% +15%
Cwrt Rawlin Primary 76% +30%

Ysgolion eraill sy’n cymryd rhan heddiw

Nid oes ysgolion eraill yn cymryd rhan heddiw.