Ysgol Gynradd Aberteifi

Challenge Completed on 23rd March 2018

54%

Challenge Average

Increased Participation

Da iawn! Cynyddodd eich teithio egnïol.

Fe ddechreuoch gyda 54% o ddisgyblion yn teithio’n egnïol a gorffen gyda 54%. Yn anffodus, y tro hwn ni wnaethoch gyrraedd eich targedau ond gallwch glicio yma i roi cynnig arall ar yr her.

Mae eich ysgol wedi cwblhau Newid Mawr Sustrans 1 waith.

Targedau

Mae gan eich ysgol, ar gyfartaledd, 54% o ddisgyblion yn teithio’n egnïol bob dydd. Eich targed Cam Bach yw 63%, sef 287 disgybl.

54% Cyfartaledd
54% Gwaelodlin
60% Diwrnod Gorau – 23rd Mar
63% Cam Bach
69% Brasgam Mawr
75% Naid Enfawr

Teithiau

Cyfanswm
1,215
1,063
58
94

Calorïau

Cyfanswm
95,668
87,166
2,721
5,781
Mae hynny’n cyfateb i 380 toesen!

Lluniau

Diweddariadau

Ysgol Agosaf

Ysgolion eraill sy’n cymryd rhan heddiw

Nid oes ysgolion eraill yn cymryd rhan heddiw.