Ysgol Gynradd Aberporth

18%

Current Average

Targedau

Mae gan eich ysgol, ar gyfartaledd, 18% o ddisgyblion yn teithio’n egnïol bob dydd. Eich targed Cam Bach yw 37%, sef 48 disgybl.

18% Cyfartaledd
18% Diwrnod Gorau – 11th Jun
22% Gwaelodlin
37% Cam Bach
48% Brasgam Mawr
57% Naid Enfawr

Teithiau

Cyfanswm
23
16
4
3

Calorïau

Cyfanswm
1,684
1,312
188
185
Mae hynny’n cyfateb i 6.7 toesen!

Lluniau

Diweddariadau

Ysgol Agosaf

Ysgolion eraill sy’n cymryd rhan heddiw

Nid oes ysgolion eraill yn cymryd rhan heddiw.