{{#publicProfile}} {{schoolName}} proffil {{/publicProfile}} {{^publicProfile}} {{schoolName}} {{/publicProfile}}

{{#completed}} {{/completed}} {{#notStarted}}

Nid yw’r ysgol hon wedi dechrau’r her hyd ma.

{{/notStarted}} {{#notCompleted}}

Nid yw’r ysgol hon wedi cwblhau’r her hyd yma.

{{/notCompleted}} {{#completed}}

Cwblhawyd yr her ar {{completionDate}}.

{{/completed}}
{{#notCompleted}}

Mae wedi cwblhau {{daysWithLogs}} diwrnod.

{{/notCompleted}} {{#completed}}

Dechreuodd gyda {{baselinePercentage}}% o’r ysgol yn teithio’n egnïol.

Yn ystod yr her teithiodd cyfartaledd o {{participationRel}}% o’r ysgol yn egnïol bob dydd.

{{/completed}}
{{#completed}} {{#topAchiever}}
Top Achiever

Prif Gyflawnwr

Over 75% of this school travelled actively during their Big Shift challenge.

{{/topAchiever}} {{/completed}}